Економикус бр.1

Економикус бр.1 17.04.2018

Во ова издание на економскиот информатор Economicus ќе се презентираат податоците од истражувањето што го спроведе Стопанската комора на Северо-западна Македонија во рамките на проектот на УСАИД за “Партнерство за подобра бизнис регулатива”.

 

Ве молам симнете го тука првиот број на информаторот Economicus.

Повеќе ...

Економикус бр.2

Економикус бр.2 18.04.2018

Во ова издание на економскиот информатор, Economus ќе продолжиме со презентирање на  податоците од истражувањето спроведено од Стопанската комора на Северозападна Македонија  во рамките на проектот на УСАИД „Партнерство за подобра бизнис регулатива“. Имено, ќе бидат

презентирани податоци за видот на инспекции што ги посетуваат компаниите, за потешкотиите со кои се соочуваат лиценцираните компании и кои сектори се соочуваат со тешкотии во добивањето на потребните лиценци.

За повеќе информации слободно контактирајте не на economicus@oemvp.org.  

Tука може да го симнете новиот број на Economicus.

Повеќе ...

Јурис Бр.1

Јурис Бр.1 21.03.2018

Во овој број на информаторот Јурис ве информираме за Законот за финансиска поддршка на инвестиции кој ги уредува видовите, висината, условите, начинот и постапката за доделување на финансиска поддршка на инвестициите на деловните субјекти кои ќе инвестираат во Република Македонија.

За повеќе информации, контактирајте не на juris@oemvp.org или на телефон 02/3239-252

Тука може да го симнете новиот број на ЈУРИС.

Повеќе ...

Јурис Аларм Бр.1

Јурис Аларм Бр.1 31.01.2018

 Во овој број на правниот информатор Јурис Аларм бр.1 Ве информираме за измените на Законот за регистрација на готовински плаќања.

За повеќе информации, Ве молиме контактирајте не на juris@oemvp.org или на телефон 02/3239-252.

Тука може да го симнете Јурис Алармот бр.1.

Повеќе ...

Јурис Аларм Бр. 2

Јурис Аларм Бр. 2 23.05.2018

Во овој број на правниот информатор Јурис Аларм бр.2 Ве информираме за укинување на одредбите од Законот за извршување поволни за бизнисот.

За повеќе информации, Ве молиме контактирајте не на juris@oemvp.org или на телефон 02/3239-252.

Тука може да го симнете Јурис Алармот бр.2.

Повеќе ...