Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација


Новости

Д-Р ЈЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ЈОВЕВСКА ИМЕНУВАНА ОД ВЛАДАТА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА МЕДИЈАЦИЈА

Д-Р ЈЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ЈОВЕВСКА ИМЕНУВАНА ОД ВЛАДАТА НА РСМ ЗА НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА МЕДИЈАЦИЈА 06.07.2022


На 54-тата седница на Владата на Република Северна Македонија, потпретседателот на Стопанската комора на Северна Македонија и претседател на Асоцијацијата за медијација при Комората, д-р Јелисавета Георгиева Јовевска е именувана за ПРВ НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР ЗА МЕДИЈАЦИЈА.Со новиот Закон за медијација (Сл.весник на РСМ бр.294/2021) кој стапи на сила на 4-ти јануари 2021 година ќе функционира Нацио ...
Повеќе ...

КОМОРАТА НА ИДНИНАТА НЕ Е ЗГРАДАТА, ТУКУ КАДАРОТ ВО НЕА!

КОМОРАТА НА ИДНИНАТА НЕ Е ЗГРАДАТА, ТУКУ КАДАРОТ ВО НЕА! 06.07.2022


Комората на иднината не нуди се и сешто, туку нуди точно определени услуги за компаниите, кои ќе го помогнат нивниот натамошен развој, извозните перформанси, ќе им овозможат да добијат соодветен кадар, ќе ги поврзат понудата и побарувачката, дигитализирани и брзи услуги... Во Монографијата за Стопанската комора на Македонија, изработена по повод 100-годишниот коморски јубилеј, посебен фокус е став ...
Повеќе ...

СВЕТО ПИВАРА, НАКО КОЖАРА, СТРАШО ГРАНИТ, ШТЕРЈО, МИНЧО, СИМЕ, ПАШАТА, ТУЏАР, ЏОБЕ ....

СВЕТО ПИВАРА, НАКО КОЖАРА, СТРАШО ГРАНИТ, ШТЕРЈО, МИНЧО, СИМЕ, ПАШАТА, ТУЏАР, ЏОБЕ .... 04.07.2022


Стопанската комора на Северна Македонија оваа година слави 100 години од своето постоење. По тој повод, подготвивме Монографија за личностите и настаните кои ги одбележаа последните 25 години.Монографијата содржи интересни податоци за сите најзначајни активности кои го одбележале опстојувањето на Стопанската комора на Македонија низ годините (со назив Стопанска комора на Северна Македонија од март ...
Повеќе ...

Прегледај ги сите Новости

Идни настани

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018

Бизнис ИНФО 365 од 21.09.2018 21.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 364

Бизнис ИНФО број 364 14.09.2018


Повеќе ...

Бизнис ИНФО број 363

Бизнис ИНФО број 363 07.09.2018


Повеќе ...

Прегледај ги сите настани

Стопанска комора на Македонија - најстара и најголема бизнис асоцијација

Стопанската комора на Македонија е најстара и најбројна бизнис асоцијација со традиција од 96 години.  
Комората е референтна институција на бизнисот во нашата држава со околу 15.000 членки на доброволна основа. Компаниите-членки учествуваат со околу 95% од БДП на Република Македонија, вработуваат околу 95% и учествуваат со 94% во надворешно трговската размена на РМ. Членките на Стопанската комора на Македонија имаат доминантно учество во формирањето на сите макроекономски индикатори на ниво на државата (БДП, надворешно- трговската размена, вработувањето, измирувањето на обврските кон државата и сл.).

Своите интереси, компаниите-членки ги изразуваат преку телата и органите на Комората:

  • 20 Здруженија (според дејности) / 8 Асоцијации
  • 40 Групации (вио рамки на Здруженијата)
  • 16 Регионални комори со 8 постојани регионални канцеларии
  • 3 Мешовити Комори (од меѓународен карактер)
  • 9 Деловни Совети
  • Совет на Странски Инвеститори

Стопанската комора на Македонија е прва комора и прва институција во Република Македонија која поседува сертификат за имплементирање на европските стандарди ISO 9001:2015.
 

 

 


Сподели